لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار در جنوب هند - 2003-10-01


در جنوب هند بمی در کنار جاده منفجر شده و وزير اعظم ايالت اندرا پرديش را مجروح ساخته است.

گزارش ها از هند حاکيست که چندرابابانايدو جراحات خفيف برداشت و در تيروپاتی تداوی شد.

طبق گزارش حد اقل سه تن ديگر از اعضای معيتی اش نيز مجروح شده اند.

پوليس ميگويد چندرابابا نايدو امروز در داخل يک کاروان ۲۰ موتر بود که جهت عبادت به معبد تيرومالا در نزديک تيروپاتی می رفتند که انفجار رخ داد.

مقامات ميگويند موتر ضد گلولهء نايدو بيشترين خساره را متحمل شد. کسی ادعای مسؤليت نکرده است.

XS
SM
MD
LG