لینک های دسترسی

مظاهرات در عراق - 2003-10-01


پوليس عراق امروز در خارج دفاتر استخدام در بغداد و شهر شمالی موصل جهت متفرق ساختن مظاهره چيانی که خواستار کار بودند، گلوله باری کرد.

پوليس گفت وقتی مظاهره چيان در هردو شهر تشدد کردند آنها فير هوائی نمودند.

در بغداد، شاهدان عينی گفتند که وقتی به مظاهره چيان گفته شد کاری وجود ندارد يک تعداد بيکاران بر موتر ها آتش زدند و بر پوليس سنگ پرتاب نمودند.

در موصل وضع مشابهی وجود داشت ولی پوليس عراق تخمين می کند که تعداد مظاهره چيان بمراتب بيشتر و چندين صد نفر بود.

از بعضی جراحاتی در بغداد گزارش داده شد ولی در موصل جراحاتی وجود نداشت.

XS
SM
MD
LG