لینک های دسترسی

Breaking News

حملات طالبان و انفجار ماين در افغانستان - 2003-10-02


از اثر يک حملهء جنگجويان مظنون طالب در جنوب افغانستان ده عسکر افغان و دو طفل بقتل رسيده اند. همچنان در يک واقعهء جداگانه دو عسکر حافظ صلح کانادائی از اثر انفجار يک ماين در کابل کشته و سه تن ديگر مجروح شدند.

يک نطاق قوای حافظ صلح می گويد عساکر کانادائی امروز به يک گزمهء عادی مشغول بودند که يکی از دو موتر با ماين اصابت کرد. از وقتی که کانادا در ماهء آگست عساکر خود را به قوای بين المللی حافظ صلح شامل ساخت اين اولين جراحات و تلفات عساکر آن کشور است.

عطا محمد قوماندان محلی گفت حمله بر عساکر حکومتی ديشب در ولايت قندهار رخ داد. او گفت وقتی حمله رخ داد دو طفل يکی از عساکر نيز در موتر بودند.

جنرال عطا محمد گفت عساکر شامل گزمه به گلوله باری متقابل پرداخته و يکی از حمله کنندگان را بقتل رسانيدند. او گفت قوای افغانی و امريکائی حمله کنندگان را در مناطق سرحدی قندهار و ارزگان تعقيب ميکنند.

در عين زمان يک مامور عاليرتبهء استخبارات افغانستان ميگويد مقامات در هفتهء جاری پنج دهشت افگن مظنون را وقتی دستگير کردند که طبق ادعا برای حمله آمادگی ميگرفتند. مقامات يکی از مظنونين را خارجی توصيف کردند ولی هدف حمله کنندگان را افشا نکردند.

XS
SM
MD
LG