لینک های دسترسی

Breaking News

بيانات قوماندان قوای کانادا در قوای حافظ صلح کابل - 2003-10-03


قوماندان قوای حافظ صلح کانادائی در افغانستان ميگويد حملات قوای طالبان و القاعده باعث بازداری عساکر او نخواهد شد. او اِين موضوع را يک روز بعد از قتل دو عسکر کانادائی از اثر انفجار يک ماين در کابل، بيان کرد.

تورن جنرال اندرو لزلی امروز گفت فعاليت های حفظ صلح و گزمه در کابل ادامه خواهد يافت.

جنرال لزلی گفت تحقيقات جهت دريافت اين حقيقت ادامه دارد که آيا ماين تازه تعبيه شده بود و يا از منازعات قبلی باقی مانده است.

آن واقعه اولين تلفات عساکر کانادائی از ماهء آگست باينطرف است که قوای کانادائی داخل قوای مساعدت امنيتی بين المللی گرديد.

قتل اين دو نفر همچنان اولين تلفات از وقتی است که ناتو قوماندانی آن قوا را بدست گرفت.

XS
SM
MD
LG