لینک های دسترسی

غرق شدن  مهاجرين غيرقانونی در يونان - 2003-10-03


مقامات يونان اجساد حد اقل پنج مهاجر غير قانونی را کشف کرده اند که در کوشش جهت دخول به آن کشور توسط قايق غرق شده بودند.

مامورين ميگويند حد اقل 18 تن ديگر در خارج سواحل جزيرهء ايويا در نزديک شهرک کيمی نجات داده شدند. مامورين ميگويند تا بحال مليت قربانيان و تعداد واقعی سرنشينان قايق را معلوم نکرده اند و مساعی جستجو ادامه دارد. اما آژانس خبررسانی فرانسه از قول مقامات گزارش ميدهد که بعقيدهء آنها اين مهاجرين شايد از افغانستان يا عراق باشند.

هزاران مهاجر غيرقانونی در راهء رسيدن به کشورهای شامل اتحاديهء اروپا کوشش ميکنند به يونان داخل شوند.

XS
SM
MD
LG