لینک های دسترسی

Breaking News

هشدار خليل زاد در مورد احتمال شديد شدن حملات طالبان - 2003-10-07


نمايندهء ارشد ايالات متحده برای افغانستان از دومين سالگرد مداخلهء تحت رهبری ايالات متحده در افغانستان با اين هشدار يادبود بعمل آورد که حملات بقايای طالبان در هفته های آينده شايد شديدتر شود.

زلمی خليل زاد نمايندهء خاص ايالات متحده طی صحبتی در کابل از عمليات اخير سرحدی پاکستان عليهء طالبان و متحدين القاعدهء آن ستايش کرد.

اما او گفت علائمی وجود دارد که تندروان شايد عمليات بزرگتر و چشم گيرتری را در نظر داشته باشند. او تفصيل بيشتر ارائه نکرد ولی از پاکستان تقاضا کرد تا در قسمت متوقف ساختن حملات از ورای سرحد اقدامات بيشتری نمايد.

هشدار زلمی خليل زاد در دومين سالگرد روزی صورت گرفت که طيارات جنگی ايالات متحده و برتانيه اولين حملات هوائی را عليهء اهداف طالبان و القاعده در افغانستان اجرا کردند.

يک اتحاد غربی تحت رهبری ايالات متحده و مليشاهای افغانی حکمروايان طالب را در سال 2001 از قدرت برانداختند.

مامورين روزهای قبل ازين سالگرد را خشونت بار ترين مدت از وقت سقوط طالبان باينطرف خوانده اند. از اوائل آگست باينطرف در حدود 300 نفر بشمول عساکر ايالات متحده، قوای امنيتی افغانی و کارمندان امدادی کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG