لینک های دسترسی

تصميم ترکيه مبنی بر اعزام قوا به عراق - 2003-10-07


پارلمان ترکيه اعزام عساکر را به عراق تصويب نموده ولی بعضی از اعضای شورای حاکمهء عراق ميگويندنميخواهند ترک ها به کشور شان داخل شوند.

ايالات متحده از ترکيه خواستار شده بود به ائتلاف در عراق شامل شود.

يک نطاق وزارت خارجه از تصميم پارلمان ترکيه استقبال کرده گفت ايالات متحده در مورد جزئيات آن با حکومت ترکيه و شورای حاکمهء عراق از نزديک همکاری خواهد کرد. اما بعضی از اعضای شورای حاکمه که توسط ايالات متحده تعيين شده گفتند موجوديت عساکر از کشورهای همجوار اوضاع عراق را مغلق تر ميسازد.

در عين زمان، قوای نظامی ايالات متحده ميگويد طی دو حملهء جداگانه بروز دوشنبه در نزديک بغداد سه عسکر امريکائی و يک ترجمان عراقی بقتل رسيدند.

XS
SM
MD
LG