لینک های دسترسی

جنگ در شمال افغانستان - 2003-10-08


رهبران جناح ها در شمال افغانستان ميگويند از اثر جنگ ها بين مليشاهای رقيب ده ها نفر کشته و زخمی شده اند.

عطا محمد، رهبر جمعيت اسلامی در شمال بخبرنگاران گفت از اثر جنگ های امروزی با جناح جنبش تا 50 نفر کشته و زخمی شدند.

عطا محمد گفت جنگ در شاهراهء بين مزارشريف و شبرغان رخ داد.

رهبری جنبش بدست عبدالرشيد دوستم معاون وزارت دفاع و يک جنرال سابق کمونيست هاست که با قوای جنرال عطا محمد در شمال رقابت می کند.

جنگ بين اين دو رقيب و حزب وحدت در سال جاری در شمال افغانستان باعث قتل ده ها نفر شده است.

XS
SM
MD
LG