لینک های دسترسی

اعزام احتمالی عساکر حفظ صلح سربستان و مونت نگرو به قندهار - 2003-10-08


رهبران ارشد سياسی و نظامی سربستان و مونتی نگرو به وزارت دفاع هدايت داده اند تا برای ماموريت حفظ صلح آمادگی بگيرد.

شورای عالی دفاعی آن کشور امروز گفت اين پلان جهت منظوری به پارلمان ارائه خواهد شد. گزارش ها در بلگراد حاکيست که در حدود يک هزار عسکر جهت مستقر ساختن به اطراف شهر قندهار تربيه خواهند شد.

زوران زيکوويچ، صدراعظم برای بار اول اشتراک عساکر را در عمليات حفظ صلح در جريان سفر تازه اش به واشنگتن مطرح کرده بود.

XS
SM
MD
LG