لینک های دسترسی

حملهء انتحاری در کرانهء غربی رود اردن - 2003-10-09


يک بم گزار انتحاری يک آلهء منفجره را در نزديک يک پايگاهء اردو در کرانهء غربی رود اردن منفجر ساخته دو عسکر اسرائيلی و يک مرد فلسطينی را مجروح نمود. گروهء تندرو لوای الاقصا ادعای مسؤليت کرد.

قبلاً در طول روز اردوی اسرائيل گفت پاليسی اخراج تندروان فلسطينی و فاميل های شان را از کرانهء غربی و باريکهء غزه از سر خواهد گرفت در صورتی که تثبيت شود آنها از حملات دهشت افگنی حمايت کرده اند.

در عين زمان طبق گزارش بعد ازانکه ياسز عرفات رهبر فلسطين جلسهء پارلمان را که کابينهء اضطراری احمد قرعيه را منظور ميکرد فسخ نمود، احمد قرعيه صدراعظم فلسطين تهديد به استعفی نموده است.

XS
SM
MD
LG