لینک های دسترسی

Breaking News

حمله در کنر - 2003-10-13


قوای نظامی ايالات متحده در افغانستان ميگويد عساکر امريکائی در شرق افغانستان جهت عقب زدن يک حملهء تندروان مظنون بر يک پوستهء قوای نظامی از طيارات جنگی طالب کمک شدند.

يک نطاق قوای نظامی ايالات متحده ميگويد تندروان شام شنبه در حمله بر يک پوستهء محافظين در ولايت کنر از راکت و اسلحهء خفيف استفاده کردند.

نطاق می گويد قوای ايالات متحده به شليک متقابل پرداخته و در عقب زدن تندروان خواستار حمايت هوائی شدند. درين حمله کدام عسکر امريکائی مجروح نشد.

قوای نظامی ايالات متحده معتقد است که جنگجويان طالب درآن سوی سرحد در داخل خاک پاکستان سازمان دهی مجدد کرده و در مناطق قبايلی که افراد قبايل با طالبان همدردی دارند، پنهان ميشوند.

XS
SM
MD
LG