لینک های دسترسی

Breaking News

عفو حسن الطرابی در سودان - 2003-10-13


سودان يک رهبر برجستهء مخالف حکومت را که دو سال در منزلش نظربند بود، آزاد کرده است. عمر البشير، رئيس جمهور سودان امروز فرمانی صادر کرده و حسن الطرابی را که يک رهبر اسلاميست های تندرو است، آزاد کرده است.

او در سال ۲۰۰۱ بعد ازان توقيف شد که حزبش با شورشيان اردوی آزادی بخش سودان توافق صلح امضا نمود و در نتيجه او به جنايت عليهء دولت متهم گرديد.

طرابی زمانی رئيس پارلمان و تيوريسين عمدهء اسلامی حکومت بود. اما بعد ازانکه در سال ۲۰۰۱ در مبارزه بر سر قدرت با عمر البشير رئيس جمهور شکست خورد از عهده هايش برطرف گرديد.

XS
SM
MD
LG