لینک های دسترسی

تعديل مجوزهء قطعنامهء جديد در مورد عراق - 2003-10-13


دپلومات های اتحاديهء اروپائی ميگويند شايدامروز يک قطعنامهء جديد تعديل شده در مورد عراق به شورای امنيت ملل متحد ارائه گردد.

گزارش ها از دپلومات های اتحاديهء اروپائی در جريان جلسهء وزرای خارجه، نقل قول کرده اند.

دپلومات ها ميگويند جک سترا، وزير خارجهء برتانيه گفت مسودهء يک قطعنامهء جديد با تغيرات پيشنهادی برتانيه و هسپانيه توسط ايالات متحده تعديل گرديده است.

گزارش ها حاکيست بعد ازانکه قطعنامه های سابق ايالات متحده نتوانست حمايت وسيع کسب کند، و کوفی انان منشی عمومی ملل متحد ازان انتقاد کرد، اين نسخهء جديد بمنظور کسب پشتيبانی از قوای حافظ صلح و بازسازی عراق تسويد گرديده است.

XS
SM
MD
LG