لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز سفر آسيائی جورج بش - 2003-10-16


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده در آغاز سفرش به شش کشور آسيائی و آستراليا بسوی جاپان در حرکت است.

او درين سفر بر موضوعات دهشت افگنی و اعمار اتحاد در منطقه تمرکز خواهد نمود.

جورج بش، بروز پنجشنبه بقصد جاپان حرکت خواهد کرد و درانجا بروز جمعه با جونيچيرو کويی زومی، صدراعظم ملاقات خواهد نمود.

اين سفر در حالی صورت ميگيرد که جاپان وعدهء کمک يک و نيم مليارد دالری را برای بازسازی عراق اعلام کرد.

رئيس جمهور ايالات متحده همچنان هفتهء آينده در تايلند در جلسهء سران عضو همکاری اقتصادی کشورهای آسيائی و حوزهء بحرالکاهل اشتراک خواهد نمود تا بر موضوعات تجارت آزاد و امنيت منطقوی مباحثه نمايد.

جورج بش در جريان سفر يک هفته ای اش در فليپين، سنگاپور و اندونيزيا نيز توقف خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG