لینک های دسترسی

ملاقات رهبران ايالات متحده و جاپان - 2003-10-17


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده و جونيچيرو کويی زومی، صدراعظم جاپان تقاضای خود را مبنی بر ختم مسالمت آميز بن بست ذروی کوريای شمالی تکرار کرده اند.

دو رهبر، به تعقيب مذاکرات در توکيو گفتند درين توافق دارند که بر پيونگ يانگ فشار وارد نمايند تا يک دور جديد مذاکرات شش کشور را بزودی ممکنه قبول کند.

بروز پنجشنبه راديوی کوريای شمالی گفت پيونگ يانگ به انکشاف قابليت بازداری ذروی خود ادامه خواهد داد.

صدراعظم جاپان گفت دو رهبر همچنان موضوعات اقتصادی و اوضاع عراق را مورد بحث قرار دادند.

رئيس جمهور ايالات متحده گفت روابط با جاپان بسيار خوب است. سفر شش کشوری آسيائی بروز شنبه در فليپين ادامه خواهد يافت.

XS
SM
MD
LG