لینک های دسترسی

Breaking News

سه حملهء اسرائيل بر اهداف فلسطينی - 2003-10-20


سه حملهء هوائی اسرائيل باعث قتل ه نفر و جراحات حد اقل ۲۳ تن ديگر شد. اين حملات در خلال يک آتشباری سريع امروزی يک روز بعدازان صورت گرفت که مردان مسلح فلسطينی بر سه عسکر اسرائيلی که در شمال کرانهء غربی رود اردن پياده گزمه ميکردند حملهء غافلگيرانه نموده و آنها را بقتل رسانيدند.

احمد قرعيه، صدراعظم فلسطين اين حملات هوائی را تقبيح کرد ولی گفت هنوز هم اميدوار است که از طريق مذاکره با اسرائيل آتش بسی را ترتيب دهد.

در مهلک ترين حمله هليکوپترهای توپ دار اسرائيلی امروز در يک جادهء مزدحم در شهر غزه بر يک موتر پک اپ راکت شليک کرده و دو تندرو حماس را بقتل رسانيد.

کارمندان صحی ميگويند رانندهء يک موتر ديگر دران نزديکی نيز کشته شد و ۱۲ تن ديگر مجروح گرديدند.

XS
SM
MD
LG