لینک های دسترسی

جورج بش در آستراليا - 2003-10-22


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده بعد از يک توقف مختصر در جزيرهء بالی اندونيزيا که طی آن از اندونيزيا بخاطر موقف آن بمقابل دهشت افگنی، ستايش نمود به آستراليا مواصلت کرده است.

آستراليا آخرين توقف در سفر آسيائی و حوزهء بحرالکاهل رئيس جمهور بود. جورج بش، امشب را در کانبيرا پايتخت آستراليا سپری کرده و فردا پنجشنبه با جان هاورد، صدراعظم آستراليا ملاقات خواهد نمود.

او همچنان در محضر پارلمان آستراليا بيانيه ايراد خواهد کرد و توقع می رود از پشتيبانی آستراليا از عمليات تحت رهبری ايالات متحده در افغانستان و عراق و جنگ عليهء دهشت افگنی تشکر کند.

گزارش ها از آستراليا حاکيست که در حدود پنج هزار مظاهره چی بعنوان احتجاج عليهء بازديد بش، ترافيک را در سدنی مختل کردند. احتجاج کنندگان خواستار خروج عساکر ايالات متحده از عراق شده و تقاضا کردند که بش بوطن خود بازگردد.

روزنامهء سدنی مورننگ هرالد نوشته که توقع می رود بس های حامل صدها مظاهره چی بروز پنجشنبه به کنبيرا مواصلت کنند.

رئيس جمهور ايالات متحده درتوقف سه ساعته اش در جزيرهء بالی با مگاواتی سوکارنوپوتری، رئيس جمهور اندونيزيا تعهد شان را به جنگ عليهء دهشت افگنی و ترويج ديموکراسی در سراسر جهان بار ديگر تائيد کردند.

XS
SM
MD
LG