لینک های دسترسی

Breaking News

استقبال پاکستان از پيشنهاد هند مبنی بر بهبود روابط - 2003-10-22


پاکستان ميگويد به پيشنهاد جديد هند در مورد بهبود روابط پاسخ مثبت خواهد داد ولی ازينکه مذاکرات روی کشمير دران شامل نيست مايوس شده است.

اين بيانيهء وزارت خارجهء پاکستان در پاسخ به پیشنهاد امروزی هند صورت گرفت که ارتباطات هوائی و قطار آهن را توسعه داده، مسابقات ورزشی را اعاده می کند و همچنان خواستار اعادهء خدمات مستقيم بس بين کشمير هند و پاکستان می شود.

مامورين پاکستانی می گويند اين پيشنهاد را تحت غور جدی قرار خواهند داد ولی ازين که دهلی جديدروی يک سلسله موضوعات بشمول منازعهء کشمير مذاکرات را عرضه نکرده اظهار مايوسی نموده است.

مامورين هندی گفته اند تا وقتی دهشت افگنی از فراز سرحد خاتمه نيافته مذاکرات کشمير را رد می کنند.

XS
SM
MD
LG