لینک های دسترسی

Breaking News

تصويب ماموريت حفظ صلح توسط پارلمان آلمان - 2003-10-24


پارلمان آلمان توسعهء ماموريت حفظ صلح آن کشور را در افغانستان و مستقر ساختن قوای حافظ صلح بخارج کابل را برای اولين بار، تصويب کرده است.

مجلس سفلی پارلمان آلمان با ۵۳۱ رای مثبت و ۵۷ رای منفی تصويب کرد که تا ۴۵۰ عسکر به منطقهء اطراف شهر قندز گماشته شود. پيتر شتروک، وزير دفاع آلمان در محضر پارلمان گفت اين عساکر از بازسازی نظارت کرده و در قسمت جمع کردن اسلحه از جنگجويان سابق و آمادگی برای انتخابات سال آينده کمک خواهند کرد.

حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان از مدتی خواستار مستقر ساختن قوای حافظ صلح بخارج منطقهء کابل بوده است. شورای امنيت ملل متحد اين اقدام را هفتهء گذشته تصويب کرد.

XS
SM
MD
LG