لینک های دسترسی

Breaking News

قتل يک قوماندان حزب المجاهدين در کشمير - 2003-10-27


مامورين حکومت هند ميگويند قوای امنيتی آن کشور رئيس عمليات بزرگترين گروهء شورشی کشمير را در جريان تبادلات آتش در سرينگر مرکز تابستانی کشمير بقتل رسانيده است.

پوليس ميگويد قوای امنيتی سيف الرحمن را که گمان می رود قوماندان عمليات گروهء تندرو حزب المجاهدين باشد، بقتل رسانيده است.

اين سازمان بزرگترين گروه از تقريباً ۱۲ گروهی است که عليهء سلطهء هند بر کشمير می جنگند.

قتل اين قوماندان چند روز بعد ازان صورت گرفت که هند بطور غير مترقبه ای پيشنهاد کرد با سازمان های عمدهء غير چريکی جدائی طلب کشمير، يعنی کنفرانس تمام احزاب حريت مذاکره کند.

XS
SM
MD
LG