لینک های دسترسی

ملاقات رئيس ادارهء انرژی اتمی ملل متحد با وزرای خارجهء کشورهای اروپائی در مورد ايران - 2003-10-27


مامورين اروپائی يک مفتش عالی رتبهء ذروی ملل متحد را در جريان توافق هفتهء گذشتهء ايران مبنی بر متوقف ساختن پروگرام غنی سازی يورانيم قرار داده است.

وزرای خارجهء برتانيه، فرانسه و آلمان امروز در بروکسل با محمد البرادعی رئيس ادارهء بين المللی انرژی اتمی ملاقات کردند.

آنها در مورد جزئيات مذاکرات شان در تهران و موافقت ايران در مورد اجازه دادن به تفتيش های وسيع پروگرام ذروی آن کشور معلومات ارائه کردند.

وزير خارجهء ايتاليه که منحيث نمايندهء اتحاديهء اروپائی اشتراک کرده بود گفت اين اکنون به البرادعی مربوط است که تضمين نمايد ايران چگونه به تعهدات خود وفا می کند.

حکومت تهران ميگويد درين مورد که چگونه پروگرام غنی سازی يورانيم را ملتوی سازد، مطالعه می کند ولی اين پروگرام هنوز متوقف نشده است.

XS
SM
MD
LG