لینک های دسترسی

Breaking News

¯زارش ملل متحد در مورد مواد مخدر در افغانستان - 2003-10-29


ملل متحد میگوید افغانستان هنوز هم بزرگترین مولد تریاک در جهان است و قاچاق مواد مخدر صلح و امنیت را در سراسر منطقه بمخاطره می اندازد.

ادارهء مواد مخدر و جرایم ملل متحد در تازه ترین گزارش سالانهء خود میگوید تولید تریاک رو به افزایش است و در تقریباً همهء ولایات افغانستان یافت میشود.

انتونیو مریا کاسته، رئیس ادارهء مبارزه علیهء مواد مخدر میگوید پولی که از قاچاق مواد مخدر تولید میشود اکثراً به جیب دهشت افگنان میرود. کاسته هشدار داد که اگر گذاشته شود که مشکل ادامه بیابد این خطر موجود است که افغانستان بار دیگر ناکام شود.

XS
SM
MD
LG