لینک های دسترسی

Breaking News

سفر هيئت شورای امنيت ملل متحد به افغانستان - 2003-10-31


يک هيئت ۱۵ عضوی شورای امنيت ملل متحد امروز به افغانستان مواصلت می کند تا يک ماموريت يک هفته ای دريافت حقايق را بمنظور ارزيابی اوضاع امنيتی آن کشور آغاز کند.

همچنان انتظار برده می شود که اين هيئت که شامل نمايندگان پنج عضو دائمی شورای امنيت، يعنی ايالات متحده، روسيه، چين، برتانيه و فرانسه است کمک بعد از جنگ را با مامورين محلی مورد بحث قرار دهند.

مامورين حکومت افغانستان می گويند اميدوارند اين بازديد بتعهدات بيشتر بين المللی جهت کمک به آن کشور منجر گردد. عمر صمد نطاق وزارت خارجه می گويد ملل متحد بايد برای مدت طولانی تا وقتی که ثبات اعاده شده در افغانستان حضور داشته باشد.

جنرال جيمز جونز قوماندان ارشد ناتو نيز از کابل ديدن می کند. او در حالی مواصلت کرد که قوای مساعدت امنيت بين المللی يعنی آيسف برای توسعه بماورای کابل آمادگی می گيرد.

تا بحال اين قوای بين المللی به ولاطت قندز توسعه يافته است. مامورين افغانی ميگويند تعبيهء قوا بساير مناطق مستوجب وقت بيشتر است، مخصوصاً بمناطق آشوب زدهء جنوب شرق کشور.

XS
SM
MD
LG