لینک های دسترسی

قتل تندروان در عربستان سعودی - 2003-11-03


مقامات در عربستان سعودی می گويند پوليس دو تندرو را در جريان يک تبادلهء آتش در مکهء معظمه بقتل رسانيده و تلويزيون دولتی ميگويد اين عمليات از يک حملهء دهشت افگنی جلوگيری کرد.

يک بيانيهء رسمی که توسط تلويزيون دولتی منتشر شد حاکيست که پوليس يک عمارت را در مکه محاصره کرد و وقتی به آتش متقابل پرداخت که تندروان به گلوله باری آغاز کرده و کوشش نمودند فرار کنند.

دو تن از تندروان کشته شدند و پوليس در جستجوی چندين تن ديگر است.

پوليس گفت راکت اندازها، مواد منفجره، اسلحهء خودکار، تفنگچه و مهمات را ضبط کرده است.

عربستان سعودی از يک حملهء انتحاری ماهء می در رياض باينطرف که طی آن ۳۵ نفر کشته شد، به سرکوبی آنچه تندروان اسلامی ادعا می شود، پرداخته است.

XS
SM
MD
LG