لینک های دسترسی

آواز انفجارات در بغداد - 2003-11-04


مامورين نظامی ايالات متحده ميگويند از اثر يک سلسله انفجارات در نزديک مقر قوماندانی قوای ايالات متحده در بغداد چهار نفر مجروح شده اند.

يک نطاق وزارت دفاع گفت واضح نيست که اين انفجار ناشی از حملات راکت بود يا هاوان.

آواز انفجارات مشابهی شام دوشنبه نيز شنيده شده بود ولی کدام تلفات یا جراحاتی را سبب نگرديد.

امروز در طول روزاز اثر انفجار بمی که در کنار جاده تعبيه شده بود يک عسکر امريکائی کشته و دو تن ديگر مجروح شدند.

وضع امنيتی سبب شد که هسپانيه، شريک ائتلاف، بعضی از مامورين ملکی خود را مؤقتاً از عراق خارج کند.

مامورين نظامی برتانيه نيز امروز از مرگ روز جمعهء يک عسکر پيادهء بحری از اثر آتش دشمن گزارش دادند.

XS
SM
MD
LG