لینک های دسترسی

Breaking News

البرادعی: ايران از معاهدهء عدم انتشار اسلحهء ذروی تخطی کرده است - 2003-11-04


رئيس ادارهء انرژی ذروی ملل متحد ميگويد گزارشی که ايران ماهء گذشته ارائه کرد نشان ميدهد که جمهوری اسلامی ايران در گذشته از معاهدهء عدم انتشار اسلحهء ذروی تخطی ورزيده بود.

محمد البرادعی، رئيس عمومی ادارهء بين المللی انرژی اتمی بيک روزنامهء هسپانوی گفته است که جزئيات موضوع را هفتهء آينده طی گزارشی به هيئت مديرهء آن اداره ارائه خواهد کرد.

مفتشين ادارهءبين المللی انرژی اتمی در ايران هستند تا تائيد کنند که آيا اطلاعاتی که در گزارش اخير آن اداره گنجانيده شده مؤثق است يانه. اما البرادعی گفت اسنادی که ارزيابی شده نشان می دهد کهايران از بعضی از تعهدات خود تحت معاهدهء عدم انتشار اسلحهء ذروی تخطی کرده است.

هيئت مديرهءادارهء بين المللی انرژی اتمی شايد موضوع را بمنظور وضع تعزيرات به شورای امنيت راجع سازد.

XS
SM
MD
LG