لینک های دسترسی

Breaking News

قتل يک قوماندان سابق طالبان - 2003-11-05


گزارش ها از افغانستان حاکيست که اشخاص مسلح ناشناس امروز در کابل يک قوماندان سابق جبههء متحد را که بعداً به طالبان پيوسته بود، بقتل رسانيدند.

شاهدان عينی و پوليس ميگويد شيرين آغا سالنگی بوسيلهء گلوله باری که از يک موتر صورت گرفت در نزديک منزلش مجروح گرديد و متعاقباً در شفاخانه جان سپرد.

شيرين آغا سالنگی در دوران اشغال افغانستان توسط شوروی بین سال های 1979 و 1989 مبارزه کرد و متعاقباً در جريان جنگ های داخلی تحت رهبری احمدشاه مسعود، رهبر فقيد جبههء متحد جنگيد.

او در سال 2000 به طالبان پيوست و تا ماهء دسمبر سال 2001 که قوای ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده گروهء تندرو طالبان را از قدرت برانداخت با آن گروه بود. ازان زمان ببعد او در کابل بدون جلب توجه زندگی ميکرد.

XS
SM
MD
LG