لینک های دسترسی

Breaking News

محافظ برای شيرين عبادی - 2003-11-06


حکومت ايران برای محافظت شيرين عبادی، برندهء جايزهء صلح نوبل يک محافظ را گماشته است.

يک همکار او ميگويد اين وکيل دعوی که بخاطر فعاليت هايش در مدافعه از حقوق بشر جايزه گرفت تا بحال چندين بار بمرگ تهديد شده است.

مرکز محافظت حقوق بشر که خانم عبادی دران کار می کند بعد از دريافت نامه های تهديديه در هفتهء گذشته، از وزارت داخله خواستار محافظت شد.

خانم عبادی امسال بخاطر مساعی اش در راهء بهبود بخشيدن وضع حقوق زنان و اطفال در ايران جايزهء صلح نوبل را دريافت کرد.

در حالی که اصلاح طلبان ازين جايزه استقبال کردند، تندروان آنرا تقبيح نموده و خانم عبادی را نوکر غرب خواندند.

XS
SM
MD
LG