لینک های دسترسی

تقاضای يک دپلومات ارشد ملل متحد از ايران در مورد رهائی ناراضيان - 2003-11-10


يک دپلومات ارشد ملل متحد از ايران تقاضا کرده تا ده ها ناراضی سياسی آن کشور را که بخاطر انتقاد از رژيم توقيف نموده آزاد سازد.

امبی يی ليگابو، تبعهء کينيا و نمايندهء خاص ملل متحد برای آزادی بيان امروز در تهران گفت مقامات ايرانی موافقه کردند تا دوسيهء اين ناراضيان را تحت غور مجدد قرار دهند.

مقامات ايرانی ده ها فعال اصلاحات، ژورناليست ها و استادان دانشگاه ها را توقيف کرده و چندين نشريهء طرفدار ديموکراسی را مصادره کرده است.

XS
SM
MD
LG