لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار در قندهار - 2003-11-11


انفجاری در نزديک دفتر ملل متحد در جنوب افغانستان باعث جراحات حد اقل يک نفر شده است.

اين انفجار بعد از ظهر امروز در قندهار، سنگر مستحکم سابق طالبان رخ داد.

آژانس خبرگزاری فرانسه گزارش داد که يک موتر در نزديک دفتر پروگرام انکشافی ملل متحد منفجر شد ولی به عمارت آسيبی وارد نکرد.

در عين زمان گلبدين حکمتيار، يک قوماندان عمدهء شورشی می گويد شورش عليهء حکومت انتقالی و متحدين آن بيک مرحلهء قاطع رسيده است.

حکمتيار طی بيانيه ای که به وسايل نشراتی محلی فرستاده حکومت را دست نشاندهء ايالات متحده خوانده و به ساير کشورها هشدار داد که مساعی حفظ صلح شان را در افغانستان ازدياد نبخشند. اين قوماندان شورشيان مساعی در راهء ايجاد يک قانون اساسی جديد را رد نموده و بی مفهوم خواند.

حکمتيار که قبل از بميان آمدن طالبان بحيث صدراعظم افغانستان تعيين شده بود در مخالفت مسلحانه با حکومت موجوده با بقايای طالبان يکجا شده است. ايالات متحده او را يک دهشت افگن خوانده است.

اين هشدار حکمتيار در حالی صورت ميگيرد که افغانستان از دومين سالگرد برون کردن طالبان از کابل يادبود می کند.

مسؤليت حملات بر حکومت مرکزی بدوش بقايای طالبان، افراد حکمتيار و شبکهء دهشت افگنی القاعده انداخته شده است.

XS
SM
MD
LG