لینک های دسترسی

Breaking News

هشدار کرزی - 2003-11-12


حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان می گويد با نزديک شدن مباحثه روی مسودهء قانون اساسی افغانستان توقع دارد بقايای طالبان و القاعده حملات دهشت افگنی خود را بيشتر سازند.

حامد کرزی امروز در کابل گفت افغان ها در روزهای قبل و بعد از جلسات مباحثه روی مسودهء قانون اساسی در لويه جرگه منتظر حملات بيشتر باشند.

هشدار حامد کرزی کمتر از 24 ساعت بعد از حملهء يک نشان زن که باعث قتل يک عسکر رومانيائی در جنوب افغانستان گرديد، منتشر شد.

در يک حملهء جداگانه طبق گزارش از اثر انفجار يک بم تعبيه شده در يک موتر در نزديک دفتر ملل متحد در قندهار يک نفر مجروح شد.

هشدار کرزی همچنان يک روز قبل از دومين سالگرد سقوط طالبان صورت گرفت.

بتاريخ 13 نومبر سال 2001 قوای طالبان و متحدين القاعدهء آن در تاريکی شب از کابل فرار کردند. اين فرار طالبان بعد از هفته ها بمباردمان امريکا و پيشروی قوای جبههء متحد بحمايت ايالات متحده بسوی پايتخت صورت گرفت.

XS
SM
MD
LG