لینک های دسترسی

Breaking News

سفر صدراعظم هند به روسيه - 2003-11-12


۰روسيه و هند خواستار اعادهء حاکميت عراق تحت رهبری ملل متحد شده اند.

اتل بيهاری واجپای، صدراعظم هند و ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه طی اعلاميهء مشترک شان بعد از مذاکرات در کرملين همچنان از مفکورهء افزايش در تعداد اعضای شورای امنيت ملل متحد پشتيبانی کردند.

ڤاجپای به رئيس جمهور روسيه گفت که هند در مورد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان نگرانی دارد.

روسيه و هند همچنان يک سلسله توافقات را در مورد تقويهء تجارت ذات البينی، همکاری در ساحات نظامی و علمی، انرژی ذروی و تکنالوژی فضائی امضا کردند.

در حدود ۱۰۰ تن از اربابان تجارت و صنعت هند معيت ڤاجپای را دارند.

XS
SM
MD
LG