لینک های دسترسی

خودروکوسکی شايد تا دو سال در زندان بماند - 2003-11-12


يک مدعی العموم ارشد روسيه می گويد اگر واقعاً اتهامات تقلب و گريز از ماليات تحقيق شود، مقامات می توانند ميخائيل خودروکوسکی سرمايه دار نفت روسيه را تا دو سال در زندان نگهدارند.

ولاديمير کولسنيکوف، معاون مدعی العموم روسيه امروز در ماسکو بخبرنگاران گفت دوسيهء خودوروڤسکی، پولدار ترين مرد روسيه در يک ميعاد منطقی تحقيق خواهد شد.

اما او گفت اگر مقدار کار فوق العاده زياد باشد مدعی العمومان شايد توقيف قبل از محاکمهء او را تا دو سال تمديد کنند.

بروز سه شنبه يک هيئت که شامل سه قاضی بود عريضهء خودروکوسکی را مبنی بر رهائی بقيد ضمانت نقدی رد نموده و مدت زندان او را تا حد اقل ۳۰ دسمبر تمديد کرد.

وکلای مدافع او گفتند که شايد عليهء اين حکم به محکمهء عالی روسيه استيناف طلب شده و بمحکمهء حقوق بشر اروپا رجوع نمايند.

XS
SM
MD
LG