لینک های دسترسی

Breaking News

ثبت نام رای دهندگان در افغانستان آغاز ميشود - 2003-11-13


يک مامور بين المللی انتخابات می گويد قرار است عمليهء ثبت نام رای دهندگان در افغانستان که برای مدتی بتاخير افتاده بود تا دو هفتهءديگر آغاز گردد.

اين مامور عضو هيئت ملل متحد است که با افغان ها کمک ميکند برای انتخابات سال آينده آماده شوند.

مامورين ملل متحد ميگويند فعاليت هائی در جريان است تا اطمينان حاصل شود که اشخاص واجد شرايط رای دهی، يعنی همه افغان های 18 ساله و بزرگتر، از حقوق خود واقف بوده و در انتخابات مجوزهء سال آينده اشتراک کنند.

از وقتی که يک ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده دو سال قبل طالبان تندرو را برانداخت، افغانستان به آهستگی بسوی ديموکراسی روان است.

يک مسودهء قانون اساسی که در ماهء جاری منتشر شد در جلسات لويه جرگه در ماهء دسمبر مورد مباحثه قرار گرفته و روی آن رای گيری خواهد شد.

تصويب قانون اساسی راه را برای انتخابات رياست جمهوری در ماهء جون سال 2004 هموار خواهد نمود. انتخابات پارلمانی به تعقيب آن داير خواهد شد.

XS
SM
MD
LG