لینک های دسترسی

ملاقات مجوزهء صدراعظمان اسرائيل و فلسطين - 2003-11-13


اريل شرون، صدراعظم اسرائيل در نظر دارد با احمد قرعيه همتای فلسطينی خود ملاقات کند.

احتمال دارد اين ملاقات هفتهء آينده صورت گيرد و راه های خاتمه دادن به خشونت و آغاز مجدد مذاکرات صلح دران مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وزير خارجهء اسرائيل گفت اين ملاقات شايد تا ده روز ديگر صورت گيرد.

احمد قرعيه می گويد اميدوار است اين ملاقات زودتر صورت گيرد.

مراسم تحليف کابينهء جدطد فلسطين ديروز صورت گرفت و راه برای مذاکرات صلح هموار شد.

در عين زمان پشتيبانان يک پلان صلح غير رسمی که بنام توافق ژنيو ياد ميشود طی اعلان يک صفحه ای در روزنامه های اسرائيلی خواستار قبولی آن پيشنهاد شده اند.

XS
SM
MD
LG