لینک های دسترسی

بيانات جورج بش در مورد آيندهء سياسی عراق - 2003-11-13


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده ميگويد می خواهد که عراقی ها در حکومت کردن در کشور شان مسؤليت بيشتری را عهده دار شوند.

رئيس جمهور امروز گفت پال برمر اداره کنندهء ارشد خود را دوباره به عراق ميفرستد تا با شورای حاکمهء عراق يکجا روی استراتژی تسريع انتقال قدرت کار کند.

روزنامهء نيويارک تايمز امروز گزارش می دهد که حکومت بش در نظر دارد در اوائل سال آينده انتخاباتی را داير کرده و ادارهء ملکی را قبل از تدوين قانون اساسی بيک حکومت مؤقت بسپارد.

روزنامه نوشته است که هدف پلان تغير در جو سياسی کشور و کاهش در خشم مردم بمقابل قوای اشغالی است.

XS
SM
MD
LG