لینک های دسترسی

Breaking News

ادعای مسؤليت در بم گزاری در استانبول - 2003-11-17


رجب طيب اردوغان، صدراعظم ترکيه ميگويد مامورين ادعائی را تحت تحقيق قرار داده اند که دهشت افگنان مربوط به القاعده مسؤل بم گزاری مهلکی هستند که دران ۲۳ نفر در دو کنيسهء استانبول کشته شدند.

پيام هائی که بدو روزنامهء عربی زبان لندن فرستاده شده حاکيست که گروهء تندرو ابوحفس المصری اين حمله را براه انداختند.

مامورين ترکيه ميگويند دو بم گزار انتحاری دو موتر پک اپ مملو از صدها کيلو مواد منفجره را در بروز شنبه در مقابل دو کنيسهء استانبول منفجر ساختند.

طبق گزارش کمره های امنيتی تصوير يکی از بم گزاران را گرفته ولی تا بحال هويت او تثبيت نگرديده است.

XS
SM
MD
LG