لینک های دسترسی

تصميم ملل متحد مبنی به فراخواندن کارمندان خارجی از شرق و جنوب افغانستان - 2003-11-18


ادارهء پناه گزينان ملل متحد، به تعقيب قتل يک کارمند فرانسوی در ولايت غزنی کارمندان خارجی خود را از شرق و جنوب افغانستان خارج می کند.

مامورين ادارهء پناه گزينان ملل متحد ميگويند 30 عضو آن اداره از منطقه فراخوانده ميشوند. اين اداره همچنان برگردانيدن رضاکارانهء پناهندگان افغان را که در کمپ های پاکستان اجتماع کرده اند، ملتوی ساخته است.

مقامات ميگويند اين اقدام تا دو هفتهء ديگر مرور خواهد شد تا دیده شود که اوضاع در افغانستان ثبات يافته است يانه.

تصميم ملل متحد بعد ازان اتخاذ شد که دو مرد مسلح سوار بر موترسيکل بروز يکشنبه بتينا گوازلار را که 29 سال داشت، در داخل موتر ملل متحد در غزنی هدف قرار دادند. دو مظنون تئقيف شده اند و از قول والی غزنی گزارش داده شده که هردو نفر بعضويت به گروهء طالبان اعتراف کرده اند.

در يک انکشاف ديگر قوای نظامی ايالات متحده ميگويد پنج نفری که در تصادم هفتهء گذشته با قوای افغانی و امريکائی بقتل رسيدند تندروان خارجی بودند نه افراد ملکی.

يک نطاق قوای نظامی ايالات متحده بروز سه شنبه بخبرنگاران گفت آن پنج نفر چيچين يا عرب معلوم ميشدند. او ادعای دو مامور افغانی را در منطقه تکذيب کرد که ميگفتند آنها افراد ملکی افغان بودند.

آن پنج نفر بروز جمعه طی تصادمی در ولايت پکتيکا کشته شدند.

XS
SM
MD
LG