لینک های دسترسی

Breaking News

دفن کارمند ملل متحد در کابل - 2003-11-20


يک کارمند 29 سالهء فرانسوی ملل متحد که بروز يکشنبه در افغانستان بضرب گلوله بقتل رسيده بود، امروز در يک قبرستان برتانوی در کابل بخاک سپرده شد.

بتينا گوازلاغ امروز، پنج روز بعد ازانکه در داخل يک موتر ملل متحد توسط دو مرد مسلح در غزنی کشته شد، دفن گرديد. دو مرد که به عضويت به گروهء طالبان مظنون هستند، دستگير شده اند.

مامورين نظامی ايالات متحده ميگويند ديشب چندين راکت بر يک پايگاهء ايالات متحده در شرق افغانستان شليک شد. آنها ميگويند راکت ها به اهداف خود اصابت نکرد و از تلفاتی گزارش داده نشده است. عساکر ايالات متحده و افغان عليهء شورشيان طالب و دهشت افگنان القاعده در منطقه تهاجمی را براه انداخته اند.

آژانس خبرگزاری رويتر از قول يک نطاق قوای بين المللی نساعدت امنيتی گزارش ميدهد که محافظين بين المللی صلح راکتی را در نزديک پايگاهء عمدهء نظامی قوای کانادا در کابل کشف کردند که برای شليک از فاصلهء دور آماده بود.

رويتر ميگويد اين راکت کمی بعدتر از مواصلت جان مکلم وزير دفاع کانادا بکابل کشف شد.

XS
SM
MD
LG