لینک های دسترسی

منع سه گروهء تندرو ديگر در پاکستان - 2003-11-20


پاکستان سه گروهء تندرو اسلامی ديگر را، بشمول گروهی که به قتل يک ژورناليست امريکائی در تقريباً دو سال قبل ربط داده شده بود، منع قرار داده است.

سه گروهء تندرو ديگر هفتهء گذشته منع گرديده بود.

در يک بيانيهء حکومت گفته شده که گروهء جمعيت الفرقان که رهبر آن بدست داشتن در قتل دنيل پرل، خبرنگار روزنامهء وال ستريت جرنل در اوائل سال 2002 مظنون است درين اقدام شامل است. همچنان گروه های حزب التحرير و جمعيت الانصار نيز شامل اين سه گروه ميباشد.

هفتهء گذشته اسلام آباد بعد ازان سه گروهء ديگر را منع قرار داد که سفير ايالات متحده گفت واشنگتن در مورد موجوديت سازمان های ممنوعه تحت نام های جديد نگرانی دارد.

XS
SM
MD
LG