لینک های دسترسی

انفجار در ترکيه - 2003-11-20


وزير خارجهء برتانيه صرف چند ساعت بعد از انفجار يک بم در قنسول گری برتانيه و يک بانک که مقر آن در لندن است به ترکيه مواصلت کرد.

درانفجار استانبول 27 نفر کشته و 450 تن ديگر مجروح شدند.

جک سترا ميگويد تونی بلير صدراعظم از او خواهش کرده تا مراتب تسليت و غضب او را بخاطر حمله بر مردم ترکيه ابراز کنز.

قنسول جنرال برتانيه در جملهء مقتولين قرار دارد.

والی استانبول گفت حمله کنندگان ظاهراً در يک حملهء هم آهنگ دو موتر پک اپ مملو از مواد منفجره را منفجر ساختند.

پنج روز قبل در يک حملهء انتحاری در خارج کنيسه های استانبول 25 نفر کشته شدند.

هويت آن بم گزاران ترک تثبيت گرديده است.

XS
SM
MD
LG