لینک های دسترسی

انفجارات در بغداد - 2003-11-25


صرف چند ساعت بعد ازانکه مامورين ايالات متحده گفتند شورشيان حملات خود را بيشتر بسوی عراقی ها توجيه می کنند تا امريکائيان صدای چند انفجار شديد در بغداد شنيده شده است.

اين انفجارات امشب بعد از تاريک شدن هوا شنيده شد.

آواز آژيرها در مقر قوماندانی قوای ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده شنيده شد و شاهدان عينی گفتند دو چره يا راکت بيک عمارت دران نزديکی ها اصابت کرد.

اما قوای نظامی ايالات متحده تا بحال در مورد تبصره نکرده است.

قبلاً پال برمر، اداره کنندهء ملکی ايالات متحده گفته بود شورشيان تاکتيک های خود را تغير داده اند و اکنون کوشش ميکنند عراقی های بيگناه را با خشونت تخويف کنند. او گفت اين حملات مؤفق نخواهد شد.

XS
SM
MD
LG