لینک های دسترسی

Breaking News

توقيف صدام حسين در بغداد تا هنگام محاکمه - 2003-12-17


يک عضو شوراي حاکمه عراق ميگويد صدام حسين در منطقه بغداد در توقيف است. مؤفق الربيع امروز به خبر نگاران گفت رهبر توقيف شده ئي عراق در منطقه بغداد است و احتمالاً تا زمان محاکمه در همين محل نگهداري شود.

مامورين ايالات متحده همين قدر گفته اند که رهبر سابقه عراق در توقيف بسر ميبرد و در يک محلي که افشا نشده تحت تحقيق قرار دارد. در عين زمان رئيس جمهور بُش ميگويد که وي عقيده دارد که صدام حسين بايد با آنچه که او جزاي نهائي ميخواند به نسبت جنايت عليه مردم عراق مواجه گرداد.

ولي رئيس جمهور بُش در مصاحبه بروز سه شنبه با تلويزيون اي بي سي گفت تصميم درين مورد مربوط به مردم عراق است . رئيس جمهور گفت مردم عراق توانائي محاکمه رهبر توقيف شده ئي سابقه عراق را دارند.

XS
SM
MD
LG