لینک های دسترسی

Breaking News

امداد بيشتر براي مبارزه با قاچاق ترياک - 2003-12-18


ا تحاديه اروپايي جهت کمک با ا فغانستان در ا يجاد يک قواي پوليس محلي و مبارزه به مقابل قاچاق ترياک در آن کشور 62 ميليون دالر کمک را براي افغانستان تصويب کرده است.

مجموعه کمک قبول شده به روز چهار شنبه در بروکسل علاوه بر 493 ميليون دالري است که اتحاديه اروپايي قبلْا به عنوان معاونت با افغانستان در باز سازي آن براي سال جاري اي 2003 و 2004 تصويب کرده است.

اين پول قسماْ جهت تاديه معاشات افراد پوليس و کمک در تربيه و آ موزش افراد پوليس ذريعه متخصصين جرمني به مصرف خواهد رسيد.

اداره مواد مخدر و جرايم ملل متحد در يک گزارش در ماه اکتوبر اظهار داشت که زارعين ترياک افغانستان و قاچاق آن سالانه دو اعشاريه دو ميليون دالر را بدست مي آورند. آن رقم نصف توليدات نا خالص ملي ا فغانستان را تشکيل ميدهد. تقريبا دو ميليون افغان يا هفت در صد نفوس افغانستان مصروف کشت خاش خاش اند.

XS
SM
MD
LG