لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات منشی عمومی ناتو در مورداهميت کمک به افغانستان - 2003-12-18


رئيس فعلي پيمان اطلس شمالي يا ناتو از اعضاي آن اتحاديه تقاضا کرده است مساعي شانرا در افغانستان وسيعا بيشتر سازند. جورج رابرتسن منشي عمومي ناتو ديروز چهار شنبه در حاليکه از آخرين جلسه ناتو در عهد خود در بروکسل رياست مي کرد ضمن ايراد بيانيه توديعي خود هشدار داد که شکست و ناکامي در افغانستان يک ضربه خرد کننده به اعضاي نزده عضوی ناتو خواهد بود.

رابرتسن اظهار کرد تهديدات خارجي مخوف جديد بشمول حملات دهشت افگنانه 11 سپتامبر2001 برايالات متحده اتحاديه 19 عضوي ناتو را در جريان ماموریت 4 ساله اش تحت آزمون قرار داد.

در عين زمان در چارمين روز لويه جرگه به منضور طرح نظام آينده و شکل حکومت بعد از طالبان در افغانستان يک منازعه سياسي در بين نمايندگان در گرفت. يکي از نمايندگان زن بنام (ملالي جويا) از ولايت غربي فراه در لويه جرگه بعضي از اعضاي جرگه را بنام «جنايتکاران جنگ» ياد کرد. اشاره واضح اين خانم بود به بعضي از قوماندان هاي نظامي جاري و اسبق که در جنگ داخلي طولاني کشور دست داشتند. نمايندگان مجاهدين را خشمگين ساخت و آنها خواستار اخراج او از لويه جرگه شدند. صبغت اله مجد دي رئيس جلسات لويه جرگه به اين نزاع اهميت نداد و آنرا جز عمليه ديموکراسي خوا ند. جلسات لويه جرگه تحت تدابير امنيتي بي نهايت شديد جريان دارد. نمايندگان در زمره ساير مطالب بر اين مباحثه دارند که افغانستان داراي يک نظام جمهوري رياستي باشد يا يک حکومت پارلماني

حامد کرزي رئيس حکومت انتقالي افغانستان گفته است او از تشکيل نظام جمهوري رياستي حمايت دارد که اکثر قدرت و صلاحيت هاي دولت را بدست يک فرد واحد يعني يک رئيس جمهور مقتدر ميسپارد موضوع عمده ديگر در آجنداي مورد بحث نقش اسلام در قانون اساسي است.

XS
SM
MD
LG