لینک های دسترسی

Breaking News

ملالي جويا تحت محافظت ملل متحد درکابل - 2003-12-19


يک نماينده زن در مجلس بحث و تصويب قانون اساسي جديد افغانستان در کابل بعد از آنکه او يکتعدا د از نمايندگان را «جنايتکاران جنگ» خواند تحت حمايت نمايندگي موسسه ملل متحد در کابل قرار داده شده است. يک سخنگوي موسسه ملل متحد در کابل گفت: «ملالي جويا» اکنون در يک عمارت داراي محافظ ملل متحد بسر مي برد.

موسسه عفو بين المللي مي گويد ملالي جويا در تالار مجلس لويه جرگه چندين بار تهديد و از جلسه اخراج شد. موسسه بشري عفو بين المللي يک گروه مدافع از حقوق بشر از صبغت اله مجددي رئيس لويه جرگه خواسته است تا تضمين کند به نمايندگان اجازه داده شود نظريات شانرا آزادانه بيان کنند.

خانم «جويا» بروز چهار شنبه گفت: بعضي از نمايندگان نبايد در جلسه شرکت داشته باشند و در عوض بايد به خاطر جرايم جنگي شان محاکمه گردند.

بعضي از نمايندگان مجاهدين تقاضا کردند که ملا لي جويا از لويه جرگه اخراج گردد. حدود 500 نماينده از سرتاسر افغانستان در کابل جهت بحث و تصويب يک قانون اساسي جديد جمع شده اند تا قانون ا ساسي اي بحث و آنرا تصويب کنند که انتظار ميرود راه را براي انتخابات دموکراتيک در افغانستان هموار سازد

XS
SM
MD
LG