لینک های دسترسی

Breaking News

روش صدام در برابر تحقيق کنندگان - 2003-12-22


آمر ارشد اداري امريکائي در عراق ميگويد وقتي اندکي بعد از گرفتاري صدام حسين رهبر مخلوع عراق در سلول او با او ملاقات نمود صدام مانند مردي معلوم ميشد که اميدواري را از دست داده باشد. پال بريمر در يک مصاحبه با يک تلويزون امريکا ميگويد صدام همکاري نکرده است وي همراه با يک صاحب منصب عالي رتبه نظامي ايالات متحده و چهار مامورعراقي از صدام حسين ديدن نموده است که شامل مؤفق الربيع يک عضو شوراي حاکمه عراق است که توسط رژيم بعث عراق شکنجه شده بود. گفته ميشود که صدام حسين در برابر تحقيق کنندگان عراقي اش سر کش بوده و اظهار ندامت نکرده است .

XS
SM
MD
LG