لینک های دسترسی

Breaking News

ًضبط هيروئين در سرحدات افغانستان با تاجکستان  - 2003-12-23


پليس در تاجکستان ۱۸۰ کيلوگرام هروئين را ظبط کرد مقامات ميگويند اين مجموعه هروئين به ارزش تخمين دو مليون دالر قيمت روي جادهدر داخل چندين کارتن ميوده که به روسيه فرستاده ميشد پنهان ساخته شده بود.چندين نفر باز داشت شده است پليس تاجکستان و قواي روسيه بطور معمول درسرحدات افغانستان با تاجکستان گزمه مي کنند. مامورين ميگويند که در جريان سال ۲۰۰۳ ميلادي تن ها مواد مخدره غير قانوني از مناطق سرحدي ظبط شده است.

XS
SM
MD
LG