لینک های دسترسی

Breaking News

استعفي پرويز مشرف او رياست قواي مسلح در سال 2004 - 2003-12-24


پرويز مشرف رئيس جمهور نظامي پاکستان موافقه کرده که از رياست قواي مسلح در ختم سال دو هزار و چهار در کوشش براي خاتمه دادن به مبارزه تلخ سياسي با اتحاديه قدرتمند اسلامي مخالفش استعفي خواهد داد. بموجب اين توافق جنرال مشرف بحيث رئيس جمهور باقي خواهد ماند ولي از عهده دوگانه رياست اردو که تقاضاي عمده اين اتحاديه است استعفي خواهد داد..

اين مبارزه زاده اقدامات جنرال مشرف است که چندين تعديل را در قانون اساسي از طريق اسامبله ملي پاکستان وارد کرد تا به وي صلاحيت بلا منازعه بدهد. ولي قانون اساسي تعديل شده نميتواند زيرا به اکثريت دو ثلث آراء ضرورت دارد . اکنون جلسه خاص اسامبله ملي بروز جمعه تقاضا خواهد شد تا اين تعديلات را تصويب کند

XS
SM
MD
LG