لینک های دسترسی

Breaking News

تجليل ميلا د مسيح در افغانستان  - 2003-12-25


يازده هزار عسکر ايالات متحده که در افغانستان مشغول خدمت هستند ، ميلاد مسيح را دور از کشور خود تجليل ميکنند اما چنين بنظر ميرسد که عساکرروحيه روزهاي کرسمس يا ميلاد حضرت عيسي مسيح را از دست نداده اند . در پايگاه ايالات متحده در بگرام عساکر لباسهاي بابانويل را پوشيده و موتر هاي نظامي خود را تزئين کرده در دعاخواني کليسا اشتراک نمودندو بصورت عنعنوي نان شب خاص روز ميلاد مسيح را صرف کردند در جنوب افغانستان عساکر ايالات متحده در قندهار از وجود شتر ها استفاده کرده و صحنه ميلاد حضرت عيسي را تمثيل کردند که سه مرد عالم و دانشمند به سواري شتر در صحنه حاضر شدند. تجليل اين مراسم در کابل هم صورت گرفت که در آنجا عساکر ايالات متحده عساکر قواي ملي افغانستان را تحت تربيه قرار ميدهند

دگروال رالف مه رينو که در پايگاه بگرام مستقر ميباشد گفت که وقت تنهابه تفريح سپري نشده بلکه عساکر در روزهاي تعطيل نيز عمليات خودرا ادامه دادند. دو سال بعد از سقوط طالبان در افغانستان ، عساکر به رهبري ايالات متحده هنوز در جستجوي بقاياي طالبان و متحدين القاعده انها ميباشند که حملات شانرا درامتداد سرحد با پاکستان افزايش داده اند. عساکر ميگويند باوجود انکه دوري از خانواده هاي شان را احساس ميکنند اما معتقد ميباشند که اوردن ثبات و امنيت در افغانستان ، ارزش اين از خود گذري را دارد.

XS
SM
MD
LG